Category: داستان

فریدون

فریدون اژدهاکش

حمیده احمدیان راد براساس قصه های شاهنامه، فریدون پسر فرانک، یکی از پادشاهان ایران بود. او کسی است که بعد از شکست دادن ضحاک ماردوش جانشین او شد. فریدون شاه کابوس ضحاک درباره فریدون پدر فریدون که آبتین نام داشت، از نژاد طهمورث دیوبند بود. قبل از این که فریدون به دنیا بیاید، ضحاک که […]

ضحاک

ضحاک، شاه ماردوش

حمیده احمدیان راد براساس قصه های شاهنامه، ضحاک، پسر مرداس پادشاه سرزمین تازیان (اعراب) بود. مرداس پادشاهی خوب و خداترس بود. مرداس آن قدر گله داشت که گفته بود هر کس که بخواهد می تواند از آنها بردارد، شیرشان را بدوشد و از پشم و پوستشان استفاده کند. لازم هم نیست پولی برای آنها بدهد. […]

آیین نوروز

زندگی جمشید، به وجود آورنده نوروز

حمیده احمدیان راد بر اساس قصه های شاهنامه، جمشید بعد از طهمورث دیوبند پادشاه ایران شد. بر اساس قصه های شاهنامه جمشید اولین ابزار جنگی جهان را ساخت. او زره و کلاهخود درست کرد و بر اسب زره پوشاند. با بافتن تار و پود به هم پارچه درست کرد و به مردم یاد داد که […]

طهمورث دیوبند

داستان طهمورث دیوبند

براساس قصه های شاهنامه، طهمورث دیوبند پسر و جانشین هوشنگ بود. طهمورث وقتی به پادشاهی رسید قول داد که جهان را از بدی ها پاک کند و دست دیوها را از همه جا کوتاه کند. طهمورث دیوبند و شهرسب طهمورث لقب دیوبند داشت. او اهریمن را با افسون اسیر کرد و 30 سال سوار او […]

هوشنگ و سپاهی از انسان ها و جانوران

 حمیده احمدیان راد بر اساس قصه های شاهنامه هوشنگ نوه کیومرث اولین پادشاه جهان بود. سیامک پدر هوشنگ به خاطر دشمنی شیطان با کیومرث در جنگ با پسر شیطان کشته شد. یک سال بعد از مرگ سیامک، کیومرث که خودش پیر شده بود هوشنگ را که یادگار سیامک و برایش عزیز بود را به جنگ […]

کیومرث

زندگی کیومرث اولین پادشاه جهان

حمیده احمدیان راد براساس قصه های شاهنامه در گذشته های دور انسان ها میان کوه ها زندگی می کردند. در آن موقع که کسی لباس پوشیدن بلد نبود و مردم برهنه زندگی می کردند، کیومرث لباس پوشید و لباس پوشیدن را به فرزندانش و بقیه انسان ها یاد داد. کیومرث و یارانش لباسی از پوست […]

To top