آیا داروهای ضد اضطراب بر جانوران هم اثر می گذارند؟

اقیانوس

اقیانوس

یک داروی شایع روانپزشکی که هم اینک به رودخانه ها و جریانات آبی وارد شده می تواند بر رفتار و الگوی تغذیه ماهی ها اثر بگذارد.

محققان سوئدی یک نوع ماهی اروپایی را در معرض غلظت های مختلف اگزازپام که دارویی ضد اضطراب است قرار دادند. این دارو بعد از دور ریخته شدن یا دفع شدن در آبراه ها دیده می شود. این ماهی پس از این که در معرض اگزازپام قرار گرفت کمتر اجتماعی شد، فعال تر شد و سریع تر غذا می خورد. رفتارهایی که می تواند عواقب طولانی مدتی بر اکوسیستم های آبی داشته باشد.

نتیجه این تحقیق از این جهت جالب است که اثر بالقوه یک داروی خاص که بر رفتار انسان های اثر می گذارد را بر روی حیوانات بررسی می کند.

به نظر می رسد این دارو که به گیرنده های خاصی در مغز ارتباط می یابد در مورد ماهی ها هم مانند انسان ها عمل می کند و بر رفتار، فعالیت، معاشرتی بودن یا نبودن، جسارت و میزان غذا خوردن آنها اثر می گذارد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top