ویکی وبیا

منظومه شمسی و زمین شناسی

ویژگی های جزایر و انواع آنها

ویژگی های جزایر و انواع آنها

محمدرضا کریمی30 اردیبهشت 13943 min read

جزایر، مناطقی از خشکی ها هستند که به قاره ای متصل نیستند و با آب احاطه شده اند. اغلب به…

درباره سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

درباره سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

محمدرضا کریمی24 اردیبهشت 1394

حمیده احمدیان راد سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی سنگ هایی مانند الماس، زمرد، یاقوت سرخ، یاقوت…

18 واقعیت خواندنی درباره شیوه های دست یافتن به فلزات

18 واقعیت خواندنی درباره شیوه های دست یافتن به فلزات

محمدرضا کریمی14 اردیبهشت 1394

ما برای برآوردن نیازهایمان به فلزات وابسته ایم. برخی از فلزات واکنش پذیر نیستند. نمونه آنها طلا است. به همین…

20 واقعیت درباره کانی ها

20 واقعیت درباره کانی ها

محمدرضا کریمی4 اردیبهشت 1394

کانی ها در این مطلب طیف وسیعی از واقعیت ها درباره کانی ها ارایه می شود. تعریفی…

To top