منظومه شمسی و زمین شناسی

درباره ماه زمین

درباره ماه زمین

محمدرضا کریمیآذر ۸, ۱۳۸۶3 min read

حمیده احمدیان راد دور همه سیارات به جز تیر (عطارد) و ناهید (زهره)، ماه می گردد. سیاره های داخلی تر تعداد…

خورشید چیست؟

خورشید چیست؟

محمدرضا کریمیآذر ۸, ۱۳۸۶

حمیده احمدیان راد خورشید یک توپ شعله ور بزرگ در مرکز منظومه شمسی ما است. خورشید فقط از گاز تشکیل شده. خورشید…

منظومه شمسی

منظومه شمسی

محمدرضا کریمیآذر ۶, ۱۳۸۶

حمیده احمدیان راد منظومه شمسی ما عبارت از خورشید است و هر چیزی که دور خورشید می گردد. یعنی خورشید،…

To top