منظومه شمسی و زمین شناسی

واقعیت هایی درباره اقیانوس ها

واقعیت هایی درباره اقیانوس ها

محمدرضا کریمیدی ۱۷, ۱۳۹۳4 min read

اقیانوس های زمین در این مطلب به واقعیت هایی جالب درباره اقیانوس ها پرداخته می شود، از…

ترکیبات تشکیل دهنده زمین

ترکیبات تشکیل دهنده زمین

محمدرضا کریمیدی ۶, ۱۳۹۳

روزی روزگاری در میلیاردها سال پیش، مجموعه کاملی از اتم ها در اطراف و اکناف جهان شناور بودند. این اتم…

خط استوا از چه کشورهایی عبور می کند؟

خط استوا از چه کشورهایی عبور می کند؟

محمدرضا کریمیدی ۲, ۱۳۹۳

خط استوا، خطی فرضی است که از کشورهای اکوادور، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، سائوتومه و پرینسیپ، گابن، اوگاندا، کنیا،…

دوره های زمین شناسی

دوره های زمین شناسی

محمدرضا کریمیآذر ۲۴, ۱۳۹۳

تی رکسزمین شناسان تاریخ زمین را به دوره هایی تقسیم کرده اند. به این ترتیب به جای…

To top