آیا من سلامت روان دارم؟

سلامت روان

سلامت روانسلامت روان، حالت روانی ما را توصیف می کند -این که احساسات ما چگونه است و چه قدر می توانیم روز به روز با زندگی مان کنار بیاییم. سلامت روان ما می تواند روز به روز، ماه به ماه و یا سال به سال تغییر کند.

اگر شما سلامت روان خوبی داشته باشید قادرید:

احساس اعتماد به نفس نسبی داشته باشید -برای خودتان ارزش قایل باشید، خودتان را قبول داشته باشید و درباره خودتان با استانداردهای واقع بینانه و معقول قضاوت کنید.

طیفی از احساسات داشته باشید و این احساسات را ابراز کنید.

نسبت به جهان اطرافتان احساس تعهد کنید و با آن مشغول باشید شما می توانید روابط مثبتی با افراد دیگر ایجاد کنید و این روابط را حفظ کنید و احساس کنید می توانید به جامعه ای که در آن زندگی می کنید کمک کنید.

زندگی و کار مولد داشته باشید.

با استرس های روزانه زندگی مقابله کنید و عدم قطعیت ها و زمان های تغییرات را مدیریت کنید.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top