آیا می دانید که (17)

-آیا می دانید آبشار نیاگارا در هر ثانیه می تواند 4000 وان حمام را پر کند

-آیا می دانید فعال ترین عضلات ما عضلات چشم هایمان است

-آیا می دانید یک عدد موز حاوی 75 درصد آب است

-آیا می دانید باران حاوی ویتامین  b12است

-آیا می دانید کبد ما بیش از 500 وظیفه دارد

-آیا می دانید مغز ما 25 درصد از تمام اکسیژن مورد استفاده بدنمان را مصرف می کند

-آیا می دانید اسفنج آب سرد را بیشتر از آب داغ نگه می دارد

-آیا می دانید کبک ها می توانند 350 برابر طول بدنشان بپرند

-آیا می دانید 96 درصد خیار آب است.

-آیا می دانید یک ماه کامل 9 برابر روشن تر از ماه نیمه است

-آیا می دانید حداکثر سرعت یک زنبور عسل 24 کیلومتر در ساعت است

-آیا می دانید مرغ مگس خوار 90 بار در ثانیه (5,400 بار در دقیقه) بال می زند

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top