آیا می دانید که (4)

آیا می دانید که دایره واژگان طوطی خاکستری آفریقایی به بیش از 200 کلمه می رسد

آیا می دانید که زرافه می تواند گوش هایش را با زبان 21 اینچیش (حدود 53 سانتی متری) تمیز کند

آیا می دانید که استرالیا پیشتر “هلند نو” نامیده می شد

آیا می دانید که در جمله “the quick brown fox jumps over the lazy dog” همه حروف الفبای انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته

آیا می دانید که مجموع پلک زدن های شما در طول شبانه روز معادل بستن چشمانتان در مدت 30 دقیقه است

آیا می دانید که پای شما 26 استخوان دارد

آیا می دانید که مغز انسان به طور متوسط از 78 درصد آب تشکیل شده

آیا می دانید که مغز شما بین 20 تا 25 درصد اکسیژنی که تنفس می کنید را مورد استفاده قرار می دهد

آیا می دانید یک گره دریایی معادل 1852 کیلومتر در ساعت (1150 مایل در ساعت) است

آیا می دانید که اگر همه اعداد یک تا 100 را به طور متوالی جمع بزنید پاسخ 5050 می شود

آیا می دانید که اسفنج آب سرد را بیش از آب داغ نگه می دارد

آیا می دانید که در هر دقیقه 6000 صاعقه با زمین برخورد می کند

آیا می دانید که آتش معمولاً در سربالایی سریع تر از سراشیبی حرکت می کند

آیا می دانید که گربه ها بیش از 100 پس زمینه (آکورد) صوتی دارند

آیا می دانید که شیر شتر نمی بندد

آیا می دانید که عسل تنها غذای طبیعی است که هیچ وقت خراب نمی شود

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top