آیا می دانید که (5)

آیا می دانید که فیل ها در هر 24 ساعت بین 4 تا 5 پنج ساعت می خوابند

آیا می دانید که می توان یک گاو را به بالای پله ها هدایت کرد ولی نمی توان آن را به پایین پله ها فرستاد

آیا می دانید که قورباغه نمی تواند با چشمان باز چیزی را فرودهد

آیا می دانید فیل تنها پستانداری است که قادر به پریدن نیست

آیا می دانید که یک چهارم استخوان های شما در پاهایتان قرار دارد

آیا می دانید که زبان شما از همه بخش های بدنتان سریع تر شفا می یابد

آیا می دانید که یک “لحظه” درواقع یک صدم یک ثانیه است

آیا می دانید که یک گوگول (googol) عدد یک با صد صفر است

آیا می دانید که یک دقیقه بوسیدن 26 کالری می سوزاند

آیا می دانید وقتی که خوابید نسبت به موقعی که تلویزیون تماشا می کنید کالری بیشتری می سوزانید

آیا می دانید که قورباغه ها نمی نوشند (آنها آب را از راه پوستشان جذب می کنند)

آیا می دانید که همه سگ های پاخاکستری در هنگام تولد سفیدند

آیا می دانید که مرغ مگس خوار تنها پرنده ای است که می تواند روبه عقب پرواز کند

آیا می دانید که اردک بدون حرکت دادن سریع سر به پایین و بالا نمی تواند راه برود

آیا می دانید که قلب مرغ مگس خوار در هر دقیقه بیش از 1000 بار می زند

آیا می دانید که سنجاقک ها 6 پا دارند ولی نمی توانند راه بروند

آیا می دانید که تمساح (کروکودیل) نمی تواند زبانش را حرکت دهد

آیا می دانید که توت فرنگی تنها میوه ای است که دانه هایش در خارج آن رشد می کنند

آیا می دانید که اولین کتاب تلفن (کتاب اول) که درست شد تنها حاوی 50 نام بود

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top