تعداد گونه های جانوری و گیاهی

مورچه

مورچهمی خواهید باور کنید یا نه، حدود 950000 گونه حشره در کره زمین وجود دارد.

هیچ کس به درستی نمی داند که چه تعداد گونه از موجودات زنده بر روی زمین وجود دارد. درحقیقت، هرسال تعداد 10000 گونه کشف می شود. درحال حاضر یک و نیم میلیون گونه کشف و توصیف شده اند. پیش بینی می شود که تعداد گونه های روی زمین از 1.5 میلیون تا 8 میلیون باشد!

فهرست کردن موجودات زنده قبل از انقراض
آمریکا چند میلیارد دلار را صرف جست وجوی حیات در سیارات دیگر می کند با این حساب نباید اندکی هم برای یافتن و تشخیص زندگی بر روی زمین هزینه کند؟

این استدلال دانشمندانی است که در پی شناسایی و توصیف گونه های موجودات زنده روی زمین هستند. آنها می گویند که با صرف تنها 500 میلیون تا یک میلیارد دلار در سال می توان تضمین کرد که همه گونه ها در مدت 50 سال شرح داده شده و فهرست شوند.

با شروع قرن حاضر میلادی هرسال به طوررسمی 17500 گونه توصیف شده اند. محققان می گویند در هنگام شناسایی گونه ها دوباره کاری هایی صورت گرفته. به این ترتیب دست کم 20 درصد از 1.9 میلیون گونه شناخته شده با اسامی مختلف ذکر شده اند و همین شمار گونه ها را تا 1.5 میلیون گونه شناخته شده پایین می آورد.

براساس یک نظرسنجی محققان تعداد گونه های موجودات زنده شامل جانوران، گیاهان، میکروب ها و قارچ ها را بین 2 و 8 میلیون تخمین می زنند. برخی از برآوردهای قبلی این رقم را 100 میلیون نشان می داد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top