تعریف الکترون

الکترون

الکترونالکترون جزء با بار منفی یک اتم است. الکترون ها خارج از هسته اتم و اطراف آن وجود دارند. هر الکترون حامل یک واحد بار منفی است و در مقایسه با یک نوترون یا یک پروتون جرم بسیار کمی دارد.

مطالب مرتبط:

تعریف اتم

تعریف مولکول

تعریف عنصر

تعریف پروتون

تعریف نوترون

تعریف الکترون

تعریف ایزوتوپ

تعریف یون

تعریف الکترون های ظرفیت

 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top