تعریف عنصر

عنصر

عنصریک عنصر شیمیایی ماده ای است که نمی تواند با استفاده از مواد شیمیایی تجزیه شود. عناصر براساس تعداد پروتون هایی که دارند مشخص می شوند.
نمونه هایی از عناصر مس، سزیم، آهن و نئون هستند.

مطالب مرتبط:

تعریف اتم

تعریف مولکول

تعریف عنصر

تعریف پروتون

تعریف نوترون

تعریف الکترون

تعریف ایزوتوپ

تعریف یون

تعریف الکترون های ظرفیت

 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top