دستگاه عصبی محیطی چیست؟

سیستم عصبی محیطی

 محمدرضا کریمی

سیستم عصبی محیطی به عنوان مسیر ارتباطی است که در خارج سیستم عصبی مرکزی قرار گرفته و محیط  داخل و خارج را با سیستم عصبی مرکزی ارتباط می دهد و بالعکس اعصاب محیطی شامل رشته های عصبی حسی، حرکتی و مخلوط است. از نظر ساختاری سیستم عصبی محیطی شامل 12 جفت اعصاب جمجمه ای و 31 جفت اعصاب نخاعی است.

سیستم عصبی محیطی

اعصاب محیطی که اطلاعات را به طرف سیستم عصبی مرکزی منتقل می کنند، اعصاب «آوران» یا حسی و اعصاب محیطی که اطلاعات را از سیستم عصبی مرکزی خارج می کنند، اعصاب «وابران» یا حرکتی نامیده می شود.

سیستم اعصاب محیطی به دو سیستم پیکری و خودمختار تقسیم می شود. سیستم عصبی پیکری به عضلات اسکلتی عصب می دهد. سیستم عصبی خودمختار فعالیت های خودکار بدن را تنظیم می کند (برای مثال تنظیم قلب و عروق، تنفس و فعالیت های غدد مترشحه داخلی)

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top