دلیل تنوع عجیب نهنگ ها

نهنگ ها

حمیده احمدیان راد

نهنگ ها

نهنگ ها در نوک زنجیره غذایی هستند و بازیگران اصلی در هر اکوسیستمی هستند که در آن وجود دارند. آنها بزرگ ترین جانورانی هستند که تاکنون در جهان زندگی کرده اند. راسته آب بازسانان (Cetaceans) که نهنگ ها و دولفین ها در آن قرار دارند پستاندارانی هستند که می توانند به اعماق اقیانوس ها بروند. جد نهنگ های امروزی 35 میلیون سال قبل ظاهر شد.


درحال حاضر 84 گونه در حال حیات از نهنگ ها در جهان وجود دارد که از نظر اندازه نیز به طور قابل ملاحظه ای با هم متفاوتند. نسل بیش از 400 گونه دیگر از نهنگ ها هم منقرض شده است. برخی از این نهنگ ها در خشکی زندگی می کردند.

تنوع در اندازه نهنگ ها به حدی است که بزرگ ترین جانوری که تاکنون بر روی زمین به وجود آمده نهنگی موسوم به نهنگ آبی است. طول این نهنگ بیش از 30 متر است. این در حالی است که در میان نهنگ ها گونه های کوچکی نیز وجود دارند که تقریباً به اندازه سگ ها هستند و به راحتی در تور ماهی گیران به دام می افتند.

این که چرا چنین تنوع گسترده ای در گونه های نهنگ ها و اندازه هایشان وجود دارد پرسشی است که مدت ها است ذهن زیست شناسان را به خود مشغول کرده است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top