سکه های فراتس چهارم پادشاه پارت

سکه فراتس چهارم، پادشاه پارتی

سکه فراتس چهارم، پادشاه پارتی

سکه فراتس چهارم، پادشاه پارتی (حدود 38 پیش از میلاد). حکاکی چنین خوانده می شود، بنفکتور آرساکس Arsaces خیر، دوست یونانیان متمدن

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top