طبقه بندی گیاهان

گیاهان به سلسله گیاهان، یکی از پنج سلسله موجودات زنده تعلق دارند. گیاهان براساس ویژگی های مشترکی به گروه های کوچک تری طبقه بندی می شوند. همه گیاهان در ویژگی های خاصی مشترکند. آنها از سلول های زیادی ساخته شده اند. همچنین غذای خودشان را از طریق یک فرایند شیمیایی به نام فتوسنتز، با استفاده از آب، دی اکسید کربن و انرژی ناشی از نور خورشید تولید می کنند. آنها به عنوان یک محصول جانبی، اکسیژن زندگی بخش را هم به هوا آزاد می کنند.

تمام موجودات زنده برای زندگی و رشد به غذا نیاز دارند. گیاهان هم با استفاده از فتوسنتز غذا می سازند. این فرایند شیمیایی مواد زایدی تولید می کند که گیاه دفع می کند (از شرش خلاص می شود.) مانند همه موجودات زنده، گیاه هم یک چرخه زندگی شامل رشد، تولید مثل و مرگ دارد. گیاه همچنین می تواند تغییرات محیط اطرافش را شناسایی کند و به آنها پاسخ دهد.

کلروفیل

گیاهان سبزند به خاطر این که دارای یک رنگدانه سبز به نام کلروفیل هستند. کلروفیل مقداری از انرژی موجود در نور خورشید را به دام می اندازد و از آن برای ساختن غذا استفاده می کند. این فرایند فتوسنتز نامیده می شود. بیشتر گیاهان غذا را با این روش می سازند، اما شمار کمی هم سایر موجودات زنده را هضم می کنند.

پنج سلسله موجودات زنده

سلسله مونرا شامل ساده ترین موجودات زنده تک سلولی است. آغازیان تک سلولی های پیچیده تری هستند و جلبک های سبز را شامل می شوند که حاوی کلروفیل هستند. کلروفیل در گیاهان هم یافت می شوند. تصور می شود که قارچ ها، گیاهان و جانوران از اجداد آغازیان تکامل یافته باشند. شناخته شده ترین گونه ها در سلسله جانوران قرار دارند.

سلسله گیاهی

در داخل سلسه گیاهان، گیاهان به دو گروه اصلی تقسیم می شوند. بزرگ ترین گروه گیاهانی را شامل می شود که دانه تولید می کنند. اینها گیاهان گلدار (نهاندانگان)، مخروطیان، ژینکوها Ginkgos و سیکید cycads (بازدانگان) هستند. گروه دیگر گیاهان بی دانه هستند که به وسیله هاگ تکثیر می شوند. این گروه شامل خزه، لیورورت liverworts، دم اسب ها و سرخس ها هستند. تاکنون دانشمندان 400,000  گونه جداگانه از گیاهان را نام گذاری کرده اند. حدود 300,000  گونه از این گیاهان گلدار هستند.

چرخه زندگی

به عنوان مثال زندگی گل سرخ ابتدا از یک دانه آغاز می شود که جوانه می زند و ریشه ها و ساقه اش رشد می کنند. برگ ها روی ساقه قرار می گیرند تا غذا و گل هایی را تولید کنند که بذر عمل می آورند. دانه ها پس از گرده افشانی ایجاد می شوند (زمانی که یک سلول جنسی نر، به گرده حمل می شود و یک سلول ماده را بارور می کند). میوه ها اطراف دانه های در حال ایجاد گل سرخ رشد می کنند. پرندگان میوه ها را می خورند و دانه ها را دور از گیاه مادر پراکنده می کنند.

تنوع در مناطق گرمسیری

گیاهان در بیشتر زیستگاه های جهان از جمله تالاب ها، مراتع، جنگل ها، و مناطق قطبی یافت می شوند. غنی ترین زیستگاه های گیاهی جنگل های انبوه گرمسیری هستند. درختان بلند و پهن برگ می شوند تا به نور خورشید برسند. بسیار پایین تر از آنها، سرخس ها و خزه ها در شرایط مرطوب و گرم، به شرایط ثبات رسیده اند. همچنین گیاهان گلداری وجود دارند که اغلب به رنگ روشن هستند تا جانوران را که به گرده افشانی آنها کمک می کنند را جذب کنند.

زندگی نامه: کارلوس لین اوس CAROLUS LINN `AEUS سوئدی (1707-1778
طبقه بندی لینه که طبیعت شناسی به نام لینه ابداع کرده اولین طبقه بندی علمی گیاهان و جانوران و توصیف و نامگذاری آنها است. سیستم او هنوز به عنوان پایه ای برای طبقه بندی امروزی مورد استفاده قرار می گیرد. بخش اول طبقه بندی لینه نشان دهنده جنس (گروه) گیاه یا جانور است و بخش دوم نشان دهنده گونه های خاص است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top