لپتون ها چه هستند؟

پروتون ها از دو کوارک بالا و یک کوارک پایین تشکیل شده اند و نوترون ها از دو کوارک پایین و یک کوارک بالا تشکیل شده اند.

اما الکترون ها و پوزیترون ها (ضد الکترون ها) از کوارک ها تشکیل نشده اند. آنها در یک «خانواده» جداگانه از ذرات قرار دارند که به عنوان لپتون ها شناخته می شوند.

هم لپتون ها و هم کوارک ها ذرات بنیادی و غیر قابل تقسیمی هستند.

لپتون ها نیروی «قوی» و یا «هادرونی» را تجربه نمی کنند درحالی که پروتون ها و نوترون ها این نیرو را تجربه می کنند.

شش لپتون شناخته شده وجود دارد که عبارتند از: الکترون ها، الکترون- نوترینوها، موئون ها،  موئون-نوترینوها، تاو، تاو- نوترینوها. شش همتای ضد ماده لپتون ها هم وجود دارد. (به عنوان مثال پوزیترون ها ضد ماده الکترون ها هستند).

به اینها بوزون های گیج (Gauge) را اضافه کنید که شامل فوتون ها، بوزون W+، بوزون W-، بوزون Z و گلوئون ها هستند. انبوهی از نظریه ها برای ذراتی دیگر (فوتینوها، گلوئینوها و …) نیز وجود دارد.

مطالب مرتبط:

کوارک چیست؟

تعریف الکترون

تعریف نوترون

تعریف پروتون

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top