نقاشی از شاهزاده خانم اسپانیایی

نقاشی از شاهزاده خانم اسپانیایی

نقاشی از شاهزاده خانم اسپانیایی

لاس منیناس پرتره ای با سبک باروک از شاهزاده خانم اسپانیایی مارگاریتا است. این پرتره یک پرتره معمولی نیست. این نقاشی نمونه ای کامل از درام و جنبش سبک باروک است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top