نکته هایی برای درک مهاجرت جانوران

مهاجرت

مهاجرت

مهاجرت مانند پرواز نیست که پدیده ای منحصر به پرندگان باشد. به طور کلی مهاجرت حرکت سالانه جانوران بین سرزمینی که در آن متولد شده اند و مکان هایی است که می توانند برای زمستان به آنها کوچ می کنند. به این ترتیب مهاجرت در پاسخ به تغییر فصل رخ می دهد، قابل پیش بینی است و هر سال تکرار مى شود.

مهاجرت فقط نوعی حرکت و جابجایی نیست و دلایل و نکاتی پیرامون آن وجود دارد. برخی از جانوران مسافت های طولانی را برای یافتن غذا طی می کنند. نمونه آنها سفر 26 روزه نوعی مرغ دریاهای گرمسیری به نام مرغ دله (Fregata) است. برخی از جانوران بعد از تولد خیلی زود و به محض این که تواناییش را بیابند که محل تولدشان را ترک کنند، به سمت موقعیت های جدید حرکت می کنند. این گونه حرکت ها انتشار (dispersal) نامیده می شود. اما برخی از جانوران ممکن است در زمان های غیر قابل پیش بینى به دلیل شرایط دشوار یا منابع محدود به خارج از یک منطقه بروند. (این پدیده به اصطلاح حملات ناگهانی یا تهاجم نامیده می شود).

اما چنان که گفته شد نکته کلیدی برای مهاجرت قابل پیش بینی بودن، فصلی بودن و تکرار در هر سال است.

دو نوع از گونه های مهاجر را می توان از هم تشخیص داد. مهاجران کامل گونه هایی هستند که کل جمعیت بین مکان تولد و محل کوچ مهاجرت می کنند. اما مهاجران جزیی گونه هایی هستند که برخی از افراد آنها مهاجرت نمی کنند و به جایش کل سال را یا در محل تولد یا محل کوچ زمستانی می گذرانند. (در حالی که سایر افراد کوچ می کنند).

به طور کلی، پرندگان مهاجر مسیرهای پرواز بین محل تولد و محل کوچ زمستانی را دنبال می کنند. معمولاً برای پرندگان سخت است که در طول مهاجرت متفرق شوند و مسافت های طولانی را از مسیرهای عادی دور شوند.

منبع:http://animals.about.com/od/birds/a/migration.htm

مطالب مرتبط:

جانوران چرا و چگونه مهاجرت می کنند؟

ویژگی های جانوران

گروه های جانوران

نحوه طبقه بندی جانوران

پنج سلسله (شاه) اصلی موجودات زنده

رفتار اجتماعی پرندگان در شرایط تغییرات آب و هوایی

همه چیز درباره پرندگان

ماهی سالمون چگونه از میدان مغناطیسی زمین استفاده می کند؟

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top