چرا طول عمر در محیط های سرد افزایش می یابد؟

 

دانشمندان نزدیک به یک قرن است می دانند جانوران خونسرد مانند کرم ها، مگس ها و ماهی ها در محیط های سرد زندگی طولانی تری دارند.

آنها برنامه ای ژنتیکی را شناسایی کرده اند که می گویند طول عمر کرم های گرد را در محیط های سرد افزایش می دهد و این برنامه ژنتیکی در جانوران خونگرم از جمله انسان ها هم وجود دارد.

به این ترتیب قرار گرفتن در معرض هوای سرد یا تحریک دارویی برنامه ژنتیکی مربوط به حساسیت به سرما می تواند طول عمر جانوران از جمله پستانداران را افزایش دهد.


هنگامی که مدار عصبی برای گرما غیرفعال می شود ادراکمان از سرما افزایش می یابد. به عبارتی درست مثل وقتی که وسایل گرمازا را خاموش می کنیم و احساس سرما می کنیم، برداشتن مدار حس گرما هم باعث می شود به سرما حساسیت زیادی پیدا کنیم. این مدارهای مجزا یکدیگر را در نخاع تنظیم می کنند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top