چیستان استخوان ندارد ولی انگشت دارد

آنها نه گوشت دارند، نه پر و بال دارند، نه فلس دارند و نه استخوان ولی انگشت دارند. آنها چه هستند؟

پاسخ

چیستان بعدی

چیستان قبلی

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top