چیستان حقه سیرک باز

چیستان

چیستانیک پسر به غرفه ای در سیرک رفت. در آن جا مردی به پسر گفت: «اگر وزن درست تو را روی این تکه کاغذ بنویسم باید به من 20 هزار تومان بدهی. اما اگر نتوانم، من به تو 20 هزار تومان می دهم.» پسر به اطراف نگاه کرد و هیچ ترازویی در غرفه ندید. بنابراین فکر کرد عیبی ندارد این کار را انجام دهد چون مرد سیرک باز در هر حال وزن او را یا کمتر می نویسد یا بیشتر. در نهایت پسر مجبور شد 20 هزار تومان را بپردازد. مرد سیرک باز چگونه شرط را برد؟

پاسخ

چیستان بعدی

چیستان قبلی

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top