چیستان دخترها و سیب های داخل سبد

چهار تا دخترند و چهار تا سیب در یک سبد دارند. هر دختری یک سیب می گیرد اما باز هم یک سیب در سبد باقی می ماند. چطور چنین چیزی ممکن است؟

پاسخ

چیستان بعدی

چیستان قبلی

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top