چیستان سه مربع

چیستان سه مربع

چیستان سه مربع

با حرکت دادن دقیقاً سه میله چگونه می توان سه مربع ساخت؟

پاسخ

چیستان بعدی

چیستان قبلی

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top