اثر افزایش دی اکسید کربن بر سفرهای هوایی

هواپیما

هواپیما

براساس شبیه سازی های رایانه ای مشخص شده تغییرات آب و هوایی به افزایش آشفتگی های جوی می انجامد. خلبان ها نیز برای اجتناب از این آشفتگی ها می کوشند از کنارشان رد شوند و در نتیجه نمی توانند در خط مستقیم پرواز کنند.

این موضوع به پروازهای طولانی تر و تأخیر و مصرف سوخت بیشتر می انجامد و هزینه زیادی را به خطوط هوایی تحمیل می کند. همین مصرف سوخت بیشتر هم دی اکسید کربن بیشتری را به جو اضافه می کند. با اندازه گیری آشفتگی های جوی بر فراز اقیانوس اطلس شمالی مشخص شده که میزان تکرارشان به میزان 170 درصد افزایش یافته و شدت آنها نیز تا اواسط قرن حاضر میلادی به میزان 40 درصد افزایش می یابد.

حتی افزایش دی اکسید کربن باعث می شود در جاهایی که آشفتگی زیاد است میزان آشفتگی به دو برابر افزایش یابد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top