احتمال مرگ براثر برخورد شهاب سنگ با زمین چه قدر است؟

شهاب سنگ

شهاب سنگشهاب سنگ 15 متری ای که آخرین بار با جو زمین برخورد کرد و بالای منطقه چلیابینسک واقع در مرکز روسیه منفجر شد حدود 1200 نفر را مجروح کرد و 33 میلیون دلار ضرر مالی به جا گذاشت.

طبیعی است که اگر این شهاب سنگ بزرگ تر بود میزان صدمات افزایش می یافت. اما محققان می گویند احتمال کشته شدن به وسیله شهاب سنگ ها حدود 1 در 250000 است. یعنی احتمال این که انسان ها براثر زلزله، گردباد، سیل، .سقوط هواپیما یا تصادف بمیرند به مراتب بیشتر از مرگ به وسیله شهاب سنگ ها است. اما میزان مرگ براثر رعد و برق کمتر است

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top