استتار جانوران

خرس قطبی

بسیاری از جانوران با رنگ و طرح روی بدنشان خودشان را با محیط اطرافشان تطبیق می دهند. این کار به آنها کمک می کند تا از دست شکارچیان فرار کنند یا به شکل مؤثرتری شکار کنند. چون که کشف کردنشان از سوی دیگران سخت است. این نوع رنگ بندی، رنگ بندی برای پنهان شدن یا استتار است.

خرس قطبی برای مثال بسیاری از جانوران که در مناطق پوشیده از برف زندگی می کنند سفید هستند (مثل خرس قطبی). بسیاری از جانورانی که در بیابان ها زندگی می کنند رنگ شن هستند (مثل روباه فنک Fennec). بسیاری از جانورانی که در میان درختان زندگی می کنند سبز هستند (مثل مار بوای درختی سبز). بسیاری از جانورانی که روی صخره ها زندگی می کنند با رنگ بندی صخره ها مطابقت دارند و بسیاری از جانورانی که نزدیک خاک زندگی می کنند رنگ خاک هستند. طرح ها هم مثل راه راه بودن یا خال خالی بودن می تواند به استتار یک جانور کمک کند.

چند جانور شکلشان مثل شاخه درخت است. بعضی هم شکلشان مثل برگ هاست (مثل پروانه بال برگی استرالیایی).

بعضی از جانوران به طور طبیعی استتار نمی کنند اما از سوی موجودات زنده دیگر کمک می شوند (برای مثال تنبل به خزه اجازه می دهد که روی خز روی بدنش رشد کند و این به تنبل کمک می کند تا میان برگ درختان پنهان شود.

منبع: http://www.enchantedlearning.com/coloring/camouflage.shtml

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top