انسان ها از 500 تا 0 پیش از میلاد چه می کردند؟

مسیر جاده ابریشم

در سراسر جهان، ‌این دوره، دوره مشابهت پیدا کردن با هم از طریق تجارت با همدیگر و هم با ساختن امپراتوری ها بود. در چین، اول خاندان چین Chin و سپس خاندان هان Han، این کشور را متحد کردند و شبکه های بازرگانی هم در داخل چین و هم در خارج از آن به وجود آوردند. آنها به تجارت با هند، جنوب شرق آسیا و سراسر آسیای مرکزی و امپراتوری هخامنشیان در امتداد جاده ابریشم پرداختند. در حدود قرن سوم پیش از میلاد با ساخته شدن زین در آسیای مرکزی، تجارت آسان تر شد.

مسیر جاده ابریشم

در سراسر اقیانوس آرام، در آمریکای مرکزی، مایا و زاپوتک Zapotec  امپراتوری های قدرتمندی به وجود آمد که از مکزیک تا ونزوئلا امتداد داشت. به سمت شمال، فرهنگ هوپ ول Hopewell culture مردمانی را در آمریکای شمالی کنونی متحد کرد. تجارت از طریق قایق های کانو در رود می سی سی پی و رودخانه های دیگر افزایش یافت.

در سراسر دریای آتلانتیک، در قاره آفریقا، بعضی از مردم بانتو Bantu از غرب آفریقا در سراسر آفریقا پراکنده شدند و زبان و ابزار آهنی شان را نیز با خودشان پراکندند. در شمال صحرا، کارتاژها امپراتوری ای در امتداد ساحل شمالی آفریقا و سیسیل به وجود آوردند. در آفریقای شرقی، مراکشی ها بیشتر و بیشتر وارد تجارت با آسیای غربی و هند شدند.

در شمال در اروپا، امپراتوری آتنی، یونان را متحد کرد. اسکندر هم بر امپراتوری پارس (هخامنشیان) غلبه کرد و یونان، ‌مصر و آسیای غربی را متحد کرد. ارسطو در همین دوران در یونان ظهور کرد و بحث های مهمی را در حوزه فلسفه و نیز گردی زمین و بزرگی آن به وجود آورد. در همان زمان رومی ها بر Etruscans، کارتاژها در آفریقای شمالی و یونانی ها و سپس گل ها در فرانسه غلبه کردند و سرانجام همه دریای مدیترانه را با غلبه بر مصر زمان ملکه کلئوپاترا زیر سلطه گرفتند.

در نهایت،‌ در هند، چاندراگوپتای بزرگ Chandragupta، امپراتوری ماریان را در 300 پیش از میلاد تشکیل داد و نوه چانداراگوپتای، یعنی آشوکا هم این امپراتوری را توسعه بیشتری  داد. به هر حال در سراسر جهان، این دوره، زمان رشد و ارتباط بین مردم بود.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top