باد و فشار هوا

Image

باد می وزد به خاطر این که هوا وزن دارد. وزن هوای سرد بیشتر از وزن هوای گرم است، همان طور که فشار هوای سرد بیشتر از فشار هوای گرم است. موقعی که خورشید هوا را گرم می کند، هوا منبسط و سبک تر می شود و بالا می رود و هوای سردتر و سنگین تربه جایی که هوای گرم تر و سبک تر بود می وزد. به عبارت دیگر هوا معمولاً از مناطق با فشار هوای بالا به مناطق با فشار هوای پایین می وزد. اگر مناطق با فشار هوای بالا خیلی نزدیک به مناطق با فشار هوای پایین باشند یا اگر تفاوت فشار (یا تفاوت دما) خیلی زیاد باشد، باد می تواند خیلی سریع بوزد.

بالا یا پایین

اگرچه باد از مناطق با فشار بالا به مناطق با فشار پایین می وزد، اما در یک خط مستقیم نمی وزد. به خاطر این که زمین می چرخد. در نیمکره شمالی، چرخش زمین باعث می شود بادها به راست بچرخند و در نیمکره جنوبی به چپ بچرخند. بنابراین در نیمکره شمالی، بادها در جهت گردش عقربه های ساعت دور یک منطقه با فشار بالا و بر خلاف جهت گردش عقربه های ساعت حول مناطق با فشار پایین می وزند.

 

Image

هوا از فشار بالا به فشار پایین جریان می یابد

منبع:http://www.wxdude.com/page15.html

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top