بحث ها درباره مثبت و منفی بودن بازی های ویدئویی

بازی

بازیپس از چند تیراندازی در مدارس و دانشگاه های آمریکا بحث های زیادی درباره اثرات بازی های خشن ویدئویی به خصوص آنهایی که یک تیرانداز نقش اول را در آنها دارد به راه افتاده است. عده ای می گویند که این نوع بازی ها به افراد حالت ضداجتماعی و تهاجمی می دهد. اما گروهی نیز عقیده دارند که بازی های ویدئویی به طورکلی بر فرایندهای ذهنی ما اثرات مثبتی هم به جا می گذارند.

به عنوان مثال یک مطالعه نشان می دهد انجام این قبیل بازی ها یک راه سریع و آسان برای بهبود حافظه اند. به خصوص نسل جدید بازی ها دید استراتژیک تری می طلبند و دیگر تنها فشار دکمه نیست که اثرگذار است. در بازی های جدید یک یک طرز تفکر تطبیقی لازم است تا فرد به سرعت محرک های دیداری و شنوایی را بررسی کند و به آنها واکنش نشان دهد.

براساس این مطالعه افرادی که دست کم به مدت پنج ساعت در هفته بازی می کنند نسبت به کسانی که هرگز بازی نمی کنند مغز انعطاف پذیرتری دارند. به عبارتی تجربه انجام این قبیل بازی ها به مغز ما آموزش می دهد انعطاف پذیری بیشتری در به روزرسانی اطلاعات داشته باشیم و این بازی ها ظرفیت حافظه را نیز افزایش می دهد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top