بخش های مختلف گیاه چه هستند؟

بخش های مختلف گیاه

بخش های مختلف گیاه کارهای متفاوتی برای گیاه انجام می دهند.

بخش های مختلف گیاه

ریشه ها

ریشه ها مانند نی هایی هستند که آب و مواد معدنی را از خاک جذب می کنند. موهای ریز ریشه که به ریشه چسبیده، به جذب کمک می کند. ریشه ها به ثابت نگه داشتن گیاه در خاک کمک می کنند به طوری که گیاه سقوط نمی کند. ریشه ها همچنین غذای اضافی را برای استفاده در آینده ذخیره می کنند.

ساقه ها

ساقه ها کارهای زیادی انجام می دهند. آنها از گیاه پشتیبانی می کنند. آنها مانند سیستم لوله کشی گیاه عمل می کنند. یعنی آب و مواد مغذی را از ریشه ها به بخش های دیگر گیاه هدایت می کنند و غذا را نیز به شکل گلوکز از برگ ها به بخش های دیگر گیاه منتقل می کنند. ساقه ها ممکن است مانند ساقه نرم و خم شدنی یک گل آفتاب گردان باشند یا مانند تنه یک درخت بلوط، چوبی باشند.

Image
Image

اینجا لوله هایی هستند که رنگ شده اند و شما به سادگی می توانید آنها را ببینید

برگ ها

بیشتر غذای گیاهان در برگ هایشان ساخته می شود. برگ ها طراحی شده اند برای این که گیاه از طریق آنها نور خورشید را به دام بیندازد. گیاه از نور خورشید استفاده می کند تا غذا را طی فرایندی به نام فتوسنتز بسازد.

گل ها

گل های بخش تولید مثل بیشتر گیاهان هستند. گل ها شامل گرده ها و تخم های ریزی به نام تخمک هستند. بعد از گرده افشانی گل و باروری تخمک، تخمک در داخل یک میوه ایجاد می شود.

میوه

میوه پوششی را برای دانه یا تخم فراهم می کند. میوه می تواند گوشتالو باشد مثل یک سیب یا سخت باشد مثل آجیل.

دانه ها یا تخم ها

تخم ها گیاه جدید را در خود دارند. تخم ها در میوه تشکیل می شوند.

کلمات:

گیاهان یکساله (علفی) Herbaceous: گیاهانی با ساقه هایی که معمولاً نازک و قابل خم شدن هستند. ساقه های گیاهان علفی هر سال می میرند و به زمین بر می گردند.

چوبی: گیاهانی با ساقه هایی مانند تنه درخت، که سخت هستند و به آسانی خم نمی شوند. ساقه های چوبی معمولاً هر سال نمی میرند که به زمین برگردند.

فتوسنتز: فرایندی که در آن یک گیاه غذایش را با استفاده از انرژی ای که از نور خورشید می گیرد، دی اکسید کربنی که از هوا می گیرد و آب و مواد مغذی ای که از خاک می گیرد تأمین می کند.

گرده افشانی: حرکت گرده از یک گیاه به گیاه دیگر. گرده افشانی برای این لازم است که تخم ها در گیاهان گلدار تشکیل شوند.

چرخه زندگی گیاه

منبع: http://www.mbgnet.net/bioplants/parts.html

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top