برخی از مهم ترین وقایع دوره پیش از تاریخ ایران

کوزه سفالی از تپه سیلک کاشان

 

8000کوزه سفالی از تپه سیلک کاشان پیش از میلاد: انقلاب کشاورزی سکونت دایمی در یک مکان و ایجاد تمدن های پیچیده را ممکن کرد و فلات ایران مهد یکی از قدیمی ترین تمدن های تاریخ شد.

3900 پیش از میلاد: سیلک (نزدیک کاشان) اولین شهر در فلات ایران است که ساخته شد.

800-1500 پیش از میلاد: پارس ها و مادها که دو گروه چادرنشین از آریایی ها بودند، به فلات ایران مهاجرت کردند.

1000 پیش از میلاد: حضرت زرتشت یکی از اولین پیامبرانی که مفاهیمی نظیر یکتاپرستی، جهنم و بهشت (کلمه پارادایز از زبان پارسی قدیم گرفته شده)، جنگ خوبی و بدی و … را مطرح کرد، ظهور کرد. بسیاری از مفاهیمی که در دین زرتشت آمده بر ادیان الهی بعدی اثر گذاشت.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top