برف چگونه درست می شود؟

برف

برف

برف ریزه زمانی تشکیل می شود که در ابرهای سرد بخار آب به صورت کریستال های یخ منجمد می شود. کریستال های یخ قطرات آب سرد شده را در ابر جذب می کنند تا شکل های مختلف به خود بگیرند. سپس سنگین می شوند و می افتند. اگر هوا به قدر کافی سرد شود، برف همه مسیر را به طرف زمین بدون این که ذوب شود طی می کند و پایین می افتد. اگر زمین منجمد باشد، برف ریزه ها به زمین می چسبند.

آیا برف ریزه ها یک شکل دارند؟

آیا توجه کرده اید که برف ریزه ها شکل های مختلفی دارند؟ شکل های مختلف برف ریزه ها به خاطر این است که یک برف ریزه معمولاً از انواع بسیار مختلف کریستال های یخ ساخته شده و شکل یک کریستال برف به میزان زیادی به دمایی که در آن تشکیل می شود بستگی دارد. برای مثال در دماهای از 25 تا 32 درجه فارنهایت (32 درجه فارنهایت مساوی صفر درجه سانتی گراد است)، کریستال ها شکل بشقاب نازکی می شوند. در دماهای بین 20 و 25 درجه فارنهایت آنها بیشتر شبیه به سوزن به نظر می رسند و در 15 تا 20 درجه فارنهایت آنها شبیه به ستون های خالی هستند. معمولاً با سردتر شدن دما، کریستال ها کوچک تر می شوند.

هنگامی که کریستال ها از ابرهای سرد پایین می افتند، با کریستال های دیگر تصادف می کنند و قلمبه می شوند و با هم منجمد می شوند و حتی شکل های دیگری را نیز می سازند. به همین دلیل است که سخت است که دو برف ریزه کاملاً شبیه به هم را پیدا کرد. در هوا درست در نقطه انجماد ممکن است چندین برف ریزه به هم گیر کنند و کپه های بزرگ برف را تشکیل دهند که هنگامی که به زمین برخورد می کنند ذوب شوند.

Image

Image بسته به دمای هوا، مقدار نم و رطوبت موجود در یک اینچ باران می تواند مساوی با دو اینچ برف برفابی خیس و به همان مقدار نم موجود در 40 اینچ برف خشک باشد.

منبع: http://www.wxdude.com/page11.html

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top