بیوتکنولوژی چیست؟

میکروارگانیسم

میکروارگانیسمکاربرد میکروب ها (میکروارگانیسم ها) تولید و پردازش موادی است که این فرایند بیوتکنولوژی نامیده می شود. باکتری ها و مخمرها برای تولید محصولاتی مثل ماست و پنیر -از راه تخمیر- مورد استفاده قرار می گیرند.

چگونه از میکروب ها استفاده کنیم؟
میکروب ها مانند کارخانه های شیمیایی ریزی هستند. آنها مواد شیمیایی ای به نام آنزیم (کاتالیزورهای بیولوژیکی) می سازند تا مواد شیمیایی محیط اطرافشان را برای به دست آوردن غذا تجزیه کنند.

کاتالیزور چیزی است که سرعت واکنش را افزایش می دهد بدون این که در در واکنش دخالت کند. بنابراین کاتالیزور بیولوژیکی چیزی است که باعث افزایش سرعت فرآیندهای بیولوژیکی/واکنش های بیولوژیکی می شود. معمولاً آنزیم ها به عنوان کاتالیزور بیولوژیکی در نظر گرفته می شوند. مقدار آنها سرعت فرآیندهای بیولوژیکی را افزایش می دهد.

هنگامی که میکروب ها تغذیه می کنند و تکثیر می شوند، محصولات ثانویه شیمیایی ای را هم تولید می کنند. به عنوان مثال سلول های مخمر آنزیمی می سازند که شکر را به الکل تبدیل می کند.

آنتی بیوتیک ها چه هستند؟
برخی از میکروب ها مواد شیمیایی ای تولید می کنند که باکتری های انتشار دهنده بیماری ها را می کشند. آنها یا باکتری ها را به طورکامل از بین می برند یا آنها را از تکثیر شدن باز می دارند.

اولین آنتی بیوتیک یعنی پنی سیلین از کپکی که بر روی نان رشد می کند ساخته شد. رفتار آنتی بیوتیکی پنی سیلین به طور اتفاقی در سال 1928 کشف شد.

سرالکساندر فلمینگ دانشمند اسکاتلندی (1955-1881) کاشف پنی سیلین
فلمینگ در سال 1945 جایزه نوبل پزشکی را به خاطر کشف پنی سیلین دریافت کرد. او در حال جست و جوی ترکیباتی بود که باکتری ها را بدون ضرر رساندن به بدن می کشند که متوجه شد باکتری هایی که در یک ظرف شیشه ای کشت شده (رشد یافته) بودند دور نقاط کپکی مرده اند. کپک از میان پنجره به داخل وزیده شده بود. فلمینگ این ماده آنتی بیوتیکی را از کپک استخراج کرد و آن را پنی سیلین نامید.

تخمیر
تخمیر کنش و عمل مخمرها و باکتری ها روی قندها در میوه ها، حبوبات، شیر و مواد غذایی دیگر است. سلول های مخمر به خمیر نان اضافه می شوند و از قندهای طبیعی خمیر استفاده می کنند و آنها را به دی اکسید کربن و آب تبدیل می کنند. این باعث می شود از این خمیر، نان سبک و نرمی ساخته شود.

چگونه شیر به پنیر تبدیل می شود؟
آنزیمی به نام رنین به شیر اضافه می شود که قندهای شیر را تخمیر می کند تا اسیدلاکتیک تولید کند. اسید شیر را به صورت کشک های جامد و آب پنیر مایع جدا می کند. کشک ها فشرده می شود و به صورت پنیر درمی آید. میکروب ها به کارشان در پنیر ادامه می دهند و همان طور که پنیر کهنه می شود طعم آن قوی تر می شود و بافتش تغییر می کند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top