تصویر انواع سنگ های دگرگونی

آمفیبولیت

 

آمفیبولیت

آمفیبولیت

آرگیلیت

آرژیلیت

شیست آبی

شیست آبی

کاتاکلازیت

کاتاکلازیت

اکلوگیت

اکلوژیت

گنیس

گنیس

شیست سبز

شیست سبز

سنگ سبز

سنگ سبز

هورنفل

هورنفلس

ماربل

سنگ مرمر

مگماتیت

میگماتیت

میلونیت

میلونیت

فیلیت

شیست رسی یا فیلیت

کوارتزیت

کوارتزیت

شیست

شیست

سرپانتینیت

سرپانتینیت

اسلیت

سنگ لوح یا اسلیت

سنگ صابون

سنگ صابون

منبع

http://geology.about.com/od/rocks/ig/metrockindex/

مطلب مرتبط: سنگ های دگرگونی

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top