تصویر فروهر

فروهر
فروهر
فروهر یکی از سمبل های نخستین مذهب زرتشتی ست که تصویر یا شرح یک فروشی (روح نگهبان) است. مذهب عقلانی ایرانیان قدیم که اولین مذهب یکتا پرستی و تک خدایی در جهان است, به وسیله حضرت زرتشت بیش از 3000 سال قبل پایه گذاری شد. این مذهب تأثیری عمیق و اساسی روی اصلی ترین ادیان الهی و فرهنگ غرب و شرق به جا گذاشته.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top