تعریف الکترون های ظرفیت

الکترون

الکترونظرفیت به طور معمول، تعداد الکترون های مورد نیاز برای پر کردن خارجی ترین پوسته یک اتم است. از آن جایی که استثناهایی وجود دارد، تعریف کلی تر ظرفیت، تعداد الکترون هایی است که یک اتم می تواند دریافت کند یا از دست بدهد. به تعبیری دیگر ظرفیت اتم توانایی آن اتم است تا با اتم دیگری ترکیب شود یا با آن واکنش نشان دهد. این توانایی بسته به تعداد الکترون های در دسترس برای اتصال به پوسته بیرونی اتم دیگر است.

ظرفیت یک اتم با عدد بیان می شود (به آهن فکر کنید که ممکن است ظرفیت 2 یا ظرفیت 3 داشته باشد.)

مطالب مرتبط:

تعریف اتم

تعریف مولکول

تعریف عنصر

تعریف پروتون

تعریف نوترون

تعریف الکترون

تعریف ایزوتوپ

تعریف یون

تعریف الکترون های ظرفیت

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top