تعریف مولکول

مولکول

مولکولمولکول به دو یا چند اتم اطلاق می شود که از نظر شیمیایی ترکیب شده اند تا تنها یک نوع مولکول را تشکیل دهند.

آب (H2O) و اکسیژن نمونه هایی از مولکول ها هستند.

مطالب مرتبط:

تعریف اتم

تعریف مولکول

تعریف عنصر

تعریف پروتون

تعریف نوترون

تعریف الکترون

تعریف ایزوتوپ

تعریف یون

تعریف الکترون های ظرفیت

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top