تعریف پروتون

پروتون

پروتون پروتون جزیی از هسته اتم است و جرمی دارد که به صورت 1 تعریف می شود و بار مثبت یک دارد. هسته یک اتم هیدروژن H + است.

مطالب مرتبط:

تعریف اتم

تعریف مولکول

تعریف عنصر

تعریف پروتون

تعریف نوترون

تعریف الکترون

تعریف ایزوتوپ

تعریف یون

تعریف الکترون های ظرفیت

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top