توانایی انسان عصر حجر که به ساخت ابزار آن دوران انجامید

انسان عهد باستان

انسان عهد باستان

یک نکته جالب در تاریخ بشر وجود دارد و آن هم این است که دو میلیون سال طول کشیده تا انسان اولیه از ساخت سنگ های تیز به ساخت تبر دست ساز سنگی رسیده. انسان های عصر حجر تنها پس از این که مغزشان تکامل یافت و ظرفیت بزرگ تری برای افکار پیچیده تر پیدا کرد توانستند ابزارهای نسبتاً پیشرفته ای درست کنند.

مدل های رایانه ای و نیز حس گرهای ریزی که قابلیت جاسازی شدن در دستکش را داشتند مورد استفاده قرار گرفتند تا این نتیجه به دست آمد. هدف بررسی مهارت های پیچیده دست بود که انسان های اولیه در طول دوران پالئولیتیک سفلی برای ساخت دو نوع ابزار (سنگ تیز و تبر دست ساز) نیاز داشتند. دوره پالئولیتیک سفلی حدود 2.5 میلیون سال قبل شروع شد. محققان فرد صنعتگری را به کار گرفتند تا با تکنیک های ساخت ابزار به وسیله انسان باستان ابزاری بسازد.

صنعت گری که در این مطالعه شرکت داشت دو نوع ابزار شامل تبرهای ساخته دست و تیغه های تیز را درست کرد. وی در حین کار دستکشی می پوشید که حس گرهایی در داخل بافت های آن جاسازی شده بودند و حرکات دست و بازو را در طول ساخت این ابزارها ثبت می کردند.

گروه می گوید که مقایسه تکنیک های مورد استفاده برای ساخت هر دو ابزار سنگی گواه تکامل مغز و رفتار انسان در دوره پالئولیتیک سفلی است.

دکتر آلدو فیسال عصب شناس و مدیر مؤلف مطالعه می گوید:«پیشرفت از ساخت ابزارهای سنگی خام به ساخت تبرهای سنگی دست ساز ظریف و زیبا جهش تکنولوژیکی بزرگی برای اجداد ما محسوب می شود.» تبرهای ساخت دست ابزار مفیدتری برای دفاع، شکار و امور روزمره و عادی است. به گفته فیسال مطالعه انجام شده این ایده که ابزارسازی و زبان هر دو با هم تکامل یافته باشند را تقویت می کند. چراکه هردو به فکر پیچیده تر نیاز دارند. به این ترتیب پایان دوران پالئولیتیک سفلی به یک دوره زمانی تعیین کننده در تاریخ ما تبدیل شده است. بعد از این دوره، انسان های اولیه قاره آفریقا را ترک کردند و سکونت در دیگر بخش های جهان را شروع کردند.

پیش از انجام این مطالعه، محققان تئوری های مختلفی درباره این که چرا انسان های اولیه بیش از دو میلیون سال را صرف ایجاد و توسعه تبرهای سنگی کرده اند ارایه داده بودند. برخی می گفتند که مهارت ها و توانایی های حرکتی انسان های اولیه توسعه نیافته بوده است. در مقابل برخی اعتقاد داشتند که لازم بوده مغز انسان ها افکار پیچیده تری پیدا کند تا طرح های بهتری از ابزار به ذهنش بیاید یا درباره تکنیک های ساخت بهتر فکر کند.

محققانی که این تحقیق را انجام داده اند می گویند که هر دو تکنیک ساخت ابزار، ثابت می کند تکامل مغز انسان اولیه پشت ایجاد تبر ساخت دست بوده است. علاوه بر این گروه تحقیقاتی حدس می زند که پیشرفت در ساخت تبر دست ساز با پیشرفت زبان همزمان بوده است. چراکه مناطق مربوط به این وظایف در مغز انسان مدرن و مغز انسان اولیه مشترک است. محققان بعد از تجزیه و تحلیل این داده ها، کشف کردند که تکنیک های ساخت تیغه تیز و ساخت تبر به یک اندازه پیچیده هستند و به یک نوع مهارت در دست و بازو نیاز دارند. بنابراین این فرضیه که مهارت های حرکتی مانع اصلی در مقابل ساخت تبر دست ساز است رد شد.

گروه با انجام مطالعه اش به این نتیجه رسید که ساخت تبر به سطح بالایی از پردازش در مغز و در مناطقی از آن که مسئول یک سری از کارکردهای مختلف در زمینه تارهای صوتی و حرکات پیچیده دست هستند نیاز دارد.

منبع: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101103171451.htm

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top