تونل های باد

تونل های باد

ترجمه: حمیده احمدیان راد

تونل های بادتونل های باد تونل های بزرگی هستند که هوایی در داخل آنها در حال حرکت است. تونل های باد برای کپی کردن واکنش های یک شیء در حال پرواز مورد استفاده قرار می گیرند.

محققان از تونل های باد استفاده می کنند تا بیشتر درباره این که چگونه یک هواپیما پرواز می کند یاد بگیرند.

سازمان های فضایی از تونل های باد برای آزمایش مدل هایی در مقیاس هواپیما و فضاپیما استفاده می کنند. برخی از تونل های باد به قدری بزرگند که نسخه های با اندازه کامل از وسایل نقلیه را می توان در آنها آزمایش کرد. تونل باد هوا را اطراف یک جسم به حرکت در می آورد درنتیجه در تونل های باد شرایطی به وجود می آید شبیه به این که گویی واقعاً شیئی در آنها در حال پرواز است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top