خال ها و راه درمان آنها

خال

دکتر محمدرضا کریمی

خالخال ها جنبه موروثی دارند و به تعداد کم روی پوست دیده می شوند. خال های و به خصوص خال های رنگی را نباید دستکاری کرد. زیرا تحریکات مزمن برای این گونه خال ها خوب نیست. ولی برداشتن خال ها مانعی ندارد و برخلاف عقیده رایج به سرطانی شدن منجر نمی شود.

خال ها را نباید با اسید از بین برد چون باعث برجای ماندن زخم و کدری پوست می شود.

بهترین راه درمان خال ها این است که آنها را به صورت دوکی شکل با عمل جراحی پلاستیک برداشت. خال هایی که از لحاظ کلینیکی مشکوک به سرطان هستند باید به طور وسیع و عمقی برداشته شوند و حتماً باید جهت تعیین نوع سرطان و خوش خیم یا بدخیم بودن آنها به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال شوند. در ضمن این که شایع است خانم ها بعد از زایمان به تدریج در صورت و بدنشان به دلیل زایمان خال های بزرگی ایجاد می شود صحت ندارد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top