دستگاه تولید مثل چگونه کار می کند؟

 به دستگاه تولید مثل، دستگاه تناسلی یا ژنی (genital) نیز می گویند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top