دنده ها چه هستند؟

دنده ها

دکتر مونا زارع

در ساختمان قفسه سینه 12 جفت دنده وجود دارد که بیشتر آنها از طریق غضروف مربوط به خود به استخوان جناغ متصل می شوند.

دنده ها

در ساختمان قفسه سینه 12 جفت دنده وجود دارد

دنده ها به دو دسته حقیقی و کاذب تقسیم می شوند.

دنده های حقیقی (True Ribs): دنده هایی هستند که هر یک از طریق غضروف مربوط به خود به استخوان جناغ متصل می شوند و شامل هفت جفت دنده اول می شوند.

دنده های کاذب (False Ribs): تعدادی از این دنده ها مستقیماً به جناغ اتصال ندارند (جفت دنده های هشت، نه و ده)، تعدادی از آنها اصلاً به استخوان جناغ متصل نمی شوند و به نام دنده های مواج نیز شناخته می شوند (جفت دنده های 11 و 12). غضروف های جفت دنده های هشت و نه و ده با هم یکی شده و سپس به غضروف دنده هفتم متصل شده اند و در هر طرف لبه غضروفی به نام “کنار دنده ای” ایجاد کرده اند.

منبع: درسنامه دستگاه تنفس/ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ فصل آناتومی/ تألیف: دکتر فاطمه فدایی فتح آبادی/ سال 86

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top