دوره های زمین شناسی

تی رکس

تی رکس
تی رکس
زمین شناسان تاریخ زمین را به دوره هایی تقسیم کرده اند. به این ترتیب به جای این که به عنوان مثال بگویند 400 میلیون سال قبل و یا یک میلیارد سال قبل می توانند نام این دوره ها را ذکر کنند. نخستین دوره، ابر دوران یا هادئن (hadean) نامیده شده. ابر دوران هنگامی شروع شد که زمین شکل گرفت. یعنی در حدود 4.5 میلیارد سال پیش آغاز شد و تا حدود 3.8 میلیارد سال پیش طول کشید. در ابر دوران، قدیمی ترین سنگ های آذرین زمین تشکیل شدند. احتمالاً در دوره هادئن هیچ موجود زنده ای بر روی زمین وجود نداشته است.

وقتی قاره ها شروع به شکل گیری کردند دوره ای آغاز شد که به نام دوره آرکئن (archaean) شناخته می شود. در طول دوره آرکئن، احتمالاً اولین سلول های زنده در اقیانوس ها تشکیل شدند.

در طول عصر پروتروزوئیک (Proterozoic)، بین 2.5 میلیارد تا 542 میلیون سال پیش، سلول های یوکاریوت به وجود آمدند. به این ترتیب نزدیک به پایان دوره پروتروزوئیک، یعنی در حدود 600 میلیون سال پیش، موجوداتی با بیش از یک سلول، مانند اسفنج ها، چتر دریایی و هیدرا در اقیانوس ها زندگی می کردند. مدتی بعد یعنی در حدود 550 میلیون سال پیش، این موجودات به تدریج به کرم های پهن، بعد کرم های گرد و در نهایت به کرم های بند بند تکامل یافتند.

در طول دوره کامبرین (Cambrian) یعنی بین 542 و 488 میلیون سال پیش، خزه ها بر روی زمین های کناره آب ها شروع به روییدن کردند و بندپایان اولیه مثل عنکبوت ها و هزارپاها به عنوان نخستین جانوران به وجود آمدند. در این زمان به واسطه میوز یا تولید مثل جنسى، انواع جدیدی از گیاهان و جانوران ساکن اقیانوس ها مانند اختاپوس و مارماهی ظاهر شدند.

در طول دوره اوردویسین (Ordovician) بین 488 میلیون تا 443 میلیون سال پیش، قارچ ها به خزه های روی خشکی و گیاهان اولیه اضافه شدند. جانوران دریایی استفاده از کلسیم را آغاز کردند تا پوسته و استخوان بسازند. در طول دوره سیلورین (Silurian)، از 443 تا 416 میلیون سال پیش، اولین ماهی آرواره دار پدید آمد. در نهایت در طول دوره دونین (Devonian)، برخی از ماهی ها دارای شش و پا شدند -مثل قورباغه ها و آب را برای خشکی ترک کردند. در این زمان بر روی خشکی گیاهان بزرگ تری یافت می شدند که عمدتاً سرخس ها بودند.

در دوره کربنیفر یا ذغالین (Carboniferous) در 359-290 میلیون سال پیش، اولین خزندگان به وجود آمدند. این جانوران می توانستند تخم هایشان را روی خشکی بگذارند و بدون وجود آب هم می توانستند بچه داشته باشند. در طول دوره پرمین (Permian)، در 290-248 میلیون سال پیش، درختان کاج بیشتر خشکی های روی زمین را پوشاندند و خزندگان هم افزایش یافتند، اما خزه های دانه دار از بین رفتند. در طول دوران تریاس (Triassic) دایناسورها زمین را تحت سلطه خود گرفتند. دوره ژوراسیک (Jurassic) اوج حضور دایناسورها بر روی زمین بود.

در طول دوره کرتاسه (Cretaceous)، حشرات پرنده به وجود آمدند. همچنین اولین گیاهان گلداری که حشرات ذکر شده کار گرده افشانیشان را انجام می دادند و نیز پرندگانی که حشرات را می خورند ظاهر شدند. اما در پایان دوران کرتاسه، در حدود 65 میلیون سال پیش، احتمالاً با برخورد یک شهاب سنگ بزرگ با زمین نسل همه دایناسورها منقرض شد.

وقتی که همه دایناسورها از میان رفتند زمین مکانی شد که در آن پستانداران به راحتی می توانستند تکامل پیدا کنند و در دوره ترشیاری (Tertiary) در 95-1.8 میلیون سال پیش، پستانداران روی زمین خیلی زیاد شدند. گسترش علف ها بر روی زمین در حدود پنجاه میلیون سال پیش باعث شد پستانداران چیزى براى خوردن داشته باشند. نزدیک به پایان دوره ترشیاری، حدود دو میلیون سال پیش، اولین انسان ریخت ها (hominids) ظاهر شدند و قبل از پایان یافتن دوره ترشیاری انسان ها از سنگ استفاده می کردند. آخرین دوره زمین شناسی کواترنری (Quaternary) است  و ما هنوز در دوران کواترنری به سر می بریم.

منبع: http://scienceforkids.kidipede.com/geology/eras

مطالب مرتبط

تکامل چیست؟

راه فرار جانداران از خطر انقراض

پنج سلسله (شاه) اصلی موجودات زنده

بندپایان چگونه جانورانی هستند؟

عنکبوتیان چگونه جانورانی هستند؟

حشرات چگونه هستند؟

همه چیز درباره پرندگان

همه چیز درباره پستانداران

ماهی ها چگونه جانورانی هستند؟

خزندگان چگونه هستند؟

دوزیستان چگونه هستند؟

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top