رابطه مصرف برق با میزان خروج کربن

آلودگی هوا

محمدرضا کریمی

آلودگی هواخاموش کردن لامپ های اضافی، تلویزیون و سایر وسایل برقی خیلی بیش از آن چه پیش این تصور می شد می تواند خروجی دی اکسید کربن از تأسیسات تولید برق را کاهش دهد. این نتیجه مطالعه ای است که به وسیله دانشمندی انگلیسی انجام شده و نشان می دهد ارقامی که مشاوران دولت این کشور در زمینه اثرات کاهش مصرف برق به وسیله مردم در اختیار دارند صحیح نیست. به عبارتی با کاهش مصرف برق به وسیله مردم، میزان دی اکسید کربنی که وارد جو می شود خیلی بیش از آماری که این مشاوران در دست دارند کاهش می یابد.

تأسیسات تولید برق از نظر میزان دی اکسید کربنی که خارج می کنند با هم متفاوتند و این تفاوت ها به این بستگی دارد که از چه سوختی استفاده می کنند. آنهایی که سوخت های فسیلی (ذغال سنگ،‌ گاز و نفت) می سوزانند، نسبت به آنهایی که از انرژی هسته ای و باد استفاده می کنند، دی اکسید کربن بیشتری خارج می کنند. اما معمولاً تنها تأسیسات تولید برقی که با سوخت فسیلی کار می کنند می توانند به طور دایمی به تغییرات در میزان تقاضای برق پاسخ دهند.

دکتر آدام هاکس، مؤلف مطالعه می گوید که دولت باید رد تغییر نرخ خروج کربن از تأسیسات تولید برق را بگیرد تا مطئن شود تصمیماتش برای کاهش میزان خروج دی اکسیدکربن براساس شواهد علمی محکمی گرفته می شود همچنین لازم است میزان خروجی دی اکسید کربن براساس نوسان تقاضا دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد. این حرف به این معنی است که دولت انگلیس و چه بسا بسیاری از دولت های دیگر تأثیر کاهش مصرف برق به وسیله مردم را دست کم گرفته اند.

هاکس می گوید:«کاری که دولت ها می توانند انجام دهند تا تأثیر تغییرات آب و هوایی را کاهش دهند، تشویق مردم به کاهش مصرف انرژی و تغییر انواع فناوری هایی است که در خانه هایشان مورد استفاده قرار می دهند. خط مشی دولت ها هم لازم است براساس تخمین صحیح باشد.»

این حرف به آن معنی است که هر کاهشی ولو اندک در میزان مصرف برق به وسیله مردم اثری به مراتب بیش از آن چه قبلاً تصور می شد به جا می گذارد. به عنوان مثال، اگر هرکسی لامپ هایی که استفاده نمی کند خاموش کند یا بخاری های برقی را با گرم تر شدن هوا کنار بگذارد، می توان با اطمینان گفت که از مقدار کربنی که به وسیله تأسیسات تولید برق خارج می شود به میزان زیادی کاسته می شود. عکس این هم صادق است. یک افزایش کوچک در مقدار برقی که ما مورد استفاده قرار می دهیم بیش از آن چه تصور می کنیم در افزایش خروجی دی اکسید کربن مؤثر است. بنابراین لازم است تا می توانیم میزان مصرف برق را کاهش دهیم.

منبع: http://www.physorg.com/news197111200.html

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top