ستاره شناسان (4)

لیویت

جوزف لاگرنج (1813-1736)

ریاضیدان فرانسوی قرن هجدهم. مکانیک های آنالیز (1788) شاهکار ریاضی او بود. لاگرنج حسابان متغیرها را توسعه داد و تئوری دیفرانسیل تعادل را پایه گذاری کرد. وی همچنین روش حل دیفرایسیل تعادل را ابداع کرد.

LASSELL, WILLIAM

ویلیام لسل ستاره شناس آماتور انگلیسی (وی اصلاً تاجر بود) که "تریتون" بزرگ ترین ماه نپتون (1846) و "آریال" درخشان ترین ماه اورانوس را در سال 1851 کشف کرد. وی همراه با "دبلیو. سی بوند W. "C.) Bond) ماه کیوان، هیپریون را در سال 1848 کشف کرد.

LEAVITT, HENRIETTA

لیویتهنریتا سوان لیویت (1921-1868) ستاره شناس آمریکایی که اولین بار ارتباط بین دوره و درخشش ستارگان متغیر قیفاووسی (Cepheid variables) را کشف کرد. او همچنین 1777 ستاره متغیر را در ابرهای ماژلانی کشف کرد.

 

 

LEMAITRE, GEOGES

جرج لومیتر (1966-1894) ریاضیدان بلژیکی که تئوری انفجار اولیه و تشکیل جهان را ارایه کرد.

LE VERRIER, URBAIN

اوربن جین جوزف لو واریر (1877-1811) ستاره شناس فرانسوی که وجود و موقعیت سیاره نپتون را با استفاده از محاسبات مداری پیش بینی کرد.

LIDBLAD, BERTIL

برتیل لیندبلد (1965-1895) ستاره شناس سوئدی که درباره چرخش مناطق اطراف مرکز کهکشان تئوری ارایه داد. ابر اورت نظریه او را ثابت کرد. او ساختمان و دینامیک توده های ستاره را مطالعه کرد. وی جرم کهکشان راه شیری و نیز دور مداری خورشید را تخمین زد. فاصله تا مرکز کهکشان را محاسبه کرد و ابزارهای طیف نمایی برای تشخیص ستارگان زنجیره اصلی و غول آسا را درست کرد و توسعه داد. 

LIPPERSHEY, HANS

هانس لیپرشی (1619-(؟)1570)، سازنده هلندی لنز است که اصلاً متولد آلمان بود. او اولین تلسکوپ انعکاسی ای که از دو لنز تشکیل شده را در سال 1608 درست کرد. وی حق امتیاز تلسکوپ انعکاسی (با استفاده از دو لنز) را در 1608 دریافت کرد و درصدد بود از آن به عنوان ابزار نظامی استفاده کند.

LOWELL, PERCIVAL

پرسیوال لاول (1916-1855) ستاره شناس آمریکایی که رصدخانه لاول را در آریزونا و در سال 1894 پایه گذاری کرد. لاول به طور گسترده ای درباره مریخ مطالعه کرد. مخصوصاً مطالعاتی درباره اشکال سطح مریخ انجام داد. او فکر می کرد که این اشکال، کانال هستند. او همچنین فکر می کرد که مناطق روشن بیابان هستند و مناطق تاریک نقاطی هستند که زندگی گیاهی دارند (که این ایده ها درست نبودند). لاول سه کتاب درباره مریخ منتشر کرد. او همچنین با انجام محاسباتی درباره وجود سیاره ناشناخته ای که باید فراتر از نپتون بگردد صحبت کرد. پرسیوال لاول مکان مدار سیاره را محاسبه کرد اما در سال 1916 قبل از این که آن را پیدا کند درگذشت. این سیاره عاقبت به وسیله ستاره شناس آمریکایی "کلاید دبلیو تومباگ" در سال 1930پیدا شد و نام پلوتون گرفت (می دانیم که پلوتون اخیراً از فهرست سیارات منظومه شمسی خارج شده و نام سیاره کوتوله گرفته.) تومباگ مشاهداتش را در رصدخانه لاول انجام داد.

MARIUS, SIMON

ماریوسسیمون (میر) ماریوس (1624-1570) ستاره شناس و فیزیکدان آلمانی که در کنار کپلر مطالعه کرد و در سخنرانی های گالیله حضور داشت. او ادعا کرد که چهار تا از بزرگ ترین ماه های مشتری را در 1610 کشف کرده. همان سال که گالیله  به طور مستقل آنها را کشف کرد.

MESSIER, CHARLES

چارلز مسیر (1817-1730) ستاره شناس فرانسوی قرن 18 که آسمان ها را به دنبال ستارگان دنباله دار جست و جو کرد. وی فهرستی متشکل از 100 شیء مشابه که به نظر تار و پراکنده می رسند و در موقعیت های ثابت در آسمان ظاهر می شوند گرد آوری کرد. مسیر به صورت یک شکارچی ستاره های دنباله دار، مسیر این اشیاء را که  می دانست ستاره دنباله دار نیستند را دنبال کرد. فهرست او حالا برای ستاره شناسان آماتور و حرفه ای خیلی خوب شناخته شده است. چون شامل روشن ترین و جالب ترین سحابی ها، توده های ستاره ای و کهکشان ها در آسمان است.

MITCHELL, MARIA

ماریا میشل (1889-1818) اولین زن پرفسور ستاره شناس امریکا است. او پیش از این که ستاره شناس شود، کتابدار بود. وی یک ستاره دنباله دار را در سال 1847 کشف کرد. سیارات کیوان و مشتری را مطالعه کرد و از بسیاری از ستارگان عکس برداری کرد. با وجود موفقیت هایش موقعی که از رصدخانه واتیکان (مقر پاپ رهبر کاتولیک های جهان) در ایتالیا دیدن می کرد تنها به او اجازه دادند که در طول روز وارد رصدخانه شود.

MOHOROVICIC, ANDRIJA

آندریجا موهوروویچ (1936-1857) فیزیک زمین شناس اهل یوگسلاوی سابق بود. بعد از امتحان امواج زلزله ای زمین لرزه 1909 دره "کولپا" این نظریه را ارایه داد که مرزی بین پوسته زمین و گوشته (mantle) بالاتر وجود دارد (حدود 50 کیلومتر زیر سطح) که سرعت امواج زلزله ای در آن خیلی سریع می شود. این منطقه حالا گسستگی موهوروویچ نامیده می شود. یک حفره در ماه به نام او است.

MOORE, PATRICK

پاتریک مور (1936-1857) ستاره شناس انگلیسی که بیش از 60 کتاب درباره ستاره شناسی نوشته و به طور مرتب در تلویزیون برای صحبت درباره ستاره شناسی ظاهر می شد. او در زمینه نقشه برداری از ماه فعالیت می کرد.

MULLER, JOHANN

یوهان مولر که به یوهان رجیومونتانوس هم شناخته می شود (1476-1436) ستاره شناس و ریاضیدان آلمانی است. او درباره مثلثات مطالعه کرد، و کتاب بطلمیوس را از زبان یونانی ترجمه کرد. محکم بودن ترجمه او به برانداختن نظر افلاطون درباره جهان کمک کرد (افلاطون فکر می کرد که زمین در مرکز جهان است). او همچنین درباره مثلثات فضایی و هندسه مسطح کار کرد. مولر همچنین حرکت ماه، سیارات و ستاره های دنباله دار را مشاهده و مطالعه کرد.

NEWTON, ISAAC

اسحاق نیوتناسحاق نیوتن (1727-1642) ریاضیدان و فیزیکدان انگلیسی که حساب دیفرانسیل را ابداع کرد (همزمان اما مستقل از لیبنیز Leiniz). او قوانین کلاسیک حرکت و جاذبه را کشف کرد و آنها را به شکل فرمول درآورد. نیوتن درباره طبیعت نور کند و کاو کرد (کشف کرد که نور خورشید از رنگ های مختلف ساخته شده). قوانین حرکت او عبارتند از 1- شیئ که با سرعت ثابت در امتداد خط راست حرکت می کند، تمایل دارد در این وضعیت باقی بماند مگر این که یک نیروی اضافی بر آن وارد شود.

2- نیرو باعث تغییر در سرعت (شتاب) یک شیء می شود (F=ma).

3-برای هرکنشی واکنشی مساوی و درجهت مخالف آن کنش وجود دارد. نیوتن همچنین طراحی تلسکوپ انعکاسی را بهبود بخشید (با استفاده از یک آینه واقعی به جای لنز) که حالا تلسکوپ نیوتنی نامیده می شود. کشف جاذبه زمین به وسیله نیوتن به خاطر واقعه مشهور افتادن سیب از درخت شاید داستانی جعلی باشد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top