ستون مهره ها از چه استخوان هایی تشکیل شده؟

ستون مهره ها

دکتر مونا زارع

ستون مهره ها یکی از پیچیده ترین قسمت های اسکلت بدن است. ستون مهره ها اسکلت محوری بدن را تشکیل می دهد و از طریق آن وزن تنه، سر و گردن و اندام ها (دست و پا) به مفاصل لگن و اندام های تحتانی وارد می شود.

ستون مهره ها

ستون مهره ها از قاعده جمجمه شروع می شود و تا ناحیه لگن ادامه می یابد. تعداد مهره ها 33 عدد است ولی در یک فرد بالغ به دلیل جوش خوردن مهره های خاجی و دنبالچه، ستون فقرات از 26 قطعه تشکیل می شود.

تقسیم بندی منطقه ای ستون مهره ها:

1-مهره های گردن که تعداد آنها هفت عدد است.

2-مهره های سینه ای که تعداد آنها 12 عدد است.

3-مهره های کمری که تعداد آنها پنج عدد است.

4-مهره های ساکروم (خاجی) که تعداد آنها پنج عدد است و به هم جوش خورده اند و در افراد بالغ یک عدد شده اند.

5-مهره دنبالچه coccyx که تعداد آن یک عدد است و از به هم جوش خوردن چهار مهره ابتدایی و تکامل نیافته ایجاد شده است.

منبع: درسنامه دستگاه تنفس/ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ فصل آناتومی/ تألیف: دکتر فاطمه فدایی فتح آبادی/ سال 86

منبع عکس:http://people.emich.edu/pbogle/PHED_200/overheads/ch7_art/07_16.jpg

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top