سرانجام کودکان قلدر در بزرگسالی

قلدری

قلدرییک مطالعه که در زمینه نتیجه درازمدت قلدری در کودکی انجام شده نشان داده بچه های قلدر در بزرگسالی از سلامت روانی کمتری برخوردار می شوند. این تحقیق یکی از اولین مطالعاتی است که درباره اثرات دراز مدت قلدری در دوران کودکی انجام شده است.

نکته تعجب آور در این تحقیق این بود که نشان داد قلدری در کودکی اثر درازمدت و شدیدی به جا می گذارد که نتیجه آن ابتلا به افسردگی، اضطراب و نیز خودکشی در بزرگسالی است و به عبارتی نتایج بسیار ویرانگری در بزرگسالی به جا می گذارد. مطالعات قبلی نشان داده بود هم کودکان قلدر و هم قربانیان آنها بیش از دیگران در معرض ابتلا به مشکلات روانی هستند.

مطالعه ای که پیش از این و در سال 2010 در کنوانسیون سالانه انجمن روانشناسی آمریکا ارائه شده بود نشان داده بود قلدرها بیشتر در معرض خطر سوء مصرف مواد، افسردگی، اضطراب و خصومت نسبت به غیر قلدرها بودند.

در این میان قربانیان قلدری هم می توانند با افزایش خطر خودکشی، افسردگی، عملکرد تحصیلی ضعیف و عزت نفس پایین دست به گریبان بشوند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top