به طور کلی سرعت نور (معمولاً به صورت C نشان داده می شود) به سرعتی که تابش الکترومغناطیسی در خلأ منتشر می شود اطلاع می شود. با این که سرعت نور همیشه به همین عنوان نامیده شده، اما اگر بخواهیم لفظ مناسب تری برای سرعت نور به کار ببریم، باید آن را “سرعت یک ذره ی بدون جرم” بنامیم. چراکه سرعت نور سرعتی است که همه ذرات با جرم صفر (نه فقط فوتون ها بلکه گراویتون ها و نوترینوهای بدون جرم در صورتی که واقعاً وجود داشته باشند) در خلأ با آن حرکت می کنند.

نظریه نسبیت انیشتین چند شرح و توضیح مهم درباره سرعت نور در خلأ ارایه می دهد :
1-سرعت نور در خلأ 299792458 متر / ثانیه است (هر چند که سرعت نور در یک محیط شفاف مانند هوا، آب و یا شیشه، بسته به شاخص انکسار کمتر است(.

2-هیچ چیز نمی تواند سریع تر از سرعت نور در خلأ حرکت کند (هر چند برخی از ذرات در یک محیط شفاف می توانند از سرعت نور فراتر بروند- نتیجه اشعه چرنکوف(Cerenkov) است.)

3-سرعت نور در خلأ ثابت است .این خاصیت به رفتارهایی منجر می شود که عیناً به وسیله نظریه نسبیت خاص انیشتین پیش بینی شده است. (مانند اتساع زمان)

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top